Speed日式單剪專門店 – Videos
Watch the latest videos from Speed日式單剪專門店. 年青人都係鍾意電呢種 非集團式單剪店 個體髮型師小店經營 12pm-8pm,逢星期三休息 電話查詢53487611 煩請耐心等候 屯門悅湖商場地下76號鋪 #油頭 #haircut #剪髮 #屯門 #屯門碼頭 #屯門剪髮 #屯門剪頭髮 #男士
Pin on Barber cut

Barberstation HIN